PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 60k
6.10.2015
PE568.555v01-00
 
B8-1066/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie odpowiedzialności Komisji za złamanie dyrektywy w sprawie ochrony danych osobowych


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie odpowiedzialności Komisji za złamanie dyrektywy w sprawie ochrony danych osobowych  
B8-1066/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że wyrokiem w sprawie Schrems Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Stany Zjednoczone Ameryki nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych;

B.  mając na uwadze, że podejmując taką decyzję, Trybunał orzekł również niezgodność z prawem decyzji w sprawie bezpiecznego transferu danych osobowych (tzw. decyzji Safe Harbour), tzn. umowy handlowej umożliwiającej transfer danych osobowych w naiwnym przekonaniu, że Stany Zjednoczone zapewnią poszanowanie prywatności;

C.  mając na uwadze, że umożliwiając transfer miliardów danych dotyczących europejskich obywateli do kraju, który obrał masową inwigilację za hasło przewodnie, Komisja stała się odpowiedzialna za złamanie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych;

1.  zwraca się do Komisji o podjęcie odpowiednich działań w celu natychmiastowego zablokowania wszelkich transferów danych europejskich obywateli do USA, nasilenia środków ochrony prywatności oraz wszczęcia badania mającego na celu ujawnienie rzeczywistych rozmiarów tego zjawiska oraz ustalenie odpowiedzialności.

Informacja prawna