PROJEKT REZOLUCJI
PDF 224kWORD 59k
8.10.2015
PE568.556v01-00
 
B8-1067/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie likwidacji europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej


Dominique Martin, Joëlle Mélin, Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie likwidacji europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej  
B8-1067/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego okresu oceny koordynacji polityki gospodarczej,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przeglądu ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że europejski semestr jest instrumentem uruchamianym na nowo co sześć miesięcy w celu przedstawienia zaleceń poszczególnym państwom członkowskim;

B.  mając na uwadze, że ogólna sytuacja w Unii w dalszym ciągu wskazuje na osłabienie i niestabilność, mimo niewielkiego ożywienia;

C.   mając na uwadze, że coraz częściej podaje się w wątpliwość skuteczność europejskiego semestru;

1.  zwraca się do Komisji Europejskiej o likwidację europejskiego semestru;

2.  zwraca się do Komisji Europejskiej o przywrócenie państwom członkowskim wystarczających uprawnień, aby samodzielnie mogły podjąć działania niezbędne dla ich wzrostu gospodarczego i rozwoju.

Informacja prawna