PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 59k
14.10.2015
PE568.559v01-00
 
B8-1069/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wsparcia rodzin młodych Europejczyków, którzy wyjechali do Syrii lub Iraku jako bojownicy ISIS


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia rodzin młodych Europejczyków, którzy wyjechali do Syrii lub Iraku jako bojownicy ISIS  
B8-1069/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Międzynarodową konwencję o zwalczaniu finansowania terroryzmu,

–  uwzględniając Międzynarodową konwencję o zwalczaniu terroryzmu,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według europejskiego koordynatora ds. zwalczania terroryzmu Gilles'a De Kerkhove'a ponad 3 000 Europejczyków wstąpiło w szeregi ISIS, aby walczyć w Iraku i Syrii;

B.  mając na uwadze, że we Francji utworzono bezpłatny numer telefoniczny z myślą o rodzinach, które borykają się z problemem islamskiego ekstremizmu wewnątrz rodziny;

C.  mając na uwadze, że ze względu na rosnącą wagę tego zjawiska niezbędna jest interwencja UE w tej dziedzinie;

1.  zwraca się do Komisji o przedstawienie konkretnych wniosków mających na celu zwalczanie terroryzmu islamskiego, zwłaszcza pod kątem wsparcia rodzin młodych bojowników europejskich.

Informacja prawna