PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 59k
15.10.2015
PE568.572v01-00
 
B8-1074/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie programów i funduszy wspierających terapię przy użyciu zwierząt


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie programów i funduszy wspierających terapię przy użyciu zwierząt  
B8-1074/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 153 i 156 TFUE,

–  uwzględniając powszechną deklarację praw zwierząt proklamowaną przez UNESCO w 1978 r.,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  uwzględniając następujący powoli rozwój kulturowy, wraz z którym zwierzęta uzyskały znaczenie prawne w międzynarodowych ramach ustawodawczych;

B.  mając na uwadze, że środowisko naukowe jest zasadniczo zgodne co do tego, że zajęcia z udziałem zwierząt, lub terapia przy użyciu zwierząt, mogą być pomocne w zaspokajaniu pewnych potrzeb oraz w odzyskiwaniu pewnych zdolności, które dzieci ze szczególnymi problemami, osoby starsze i pewne kategorie chorych oraz fizycznie lub psychicznie niepełnosprawnych mogły zatracić;

C.  mając na uwadze, że nadal istnieje zbyt duży, związany z aspektem bezpieczeństwa zdrowia, opór wobec posługiwania się zwierzętami domowymi jako rodzajem techniki leczenia chorych i obłożnie chorych, a wśród tych przeszkód wystarczy nadmienić ograniczenia w możliwości dostępu zwierząt do budynków szpitali;

1.  zwraca się do Komisji o propagowanie programów oraz o przewidzenie funduszy w celu wsparcia rozwoju techniki posługiwania się zwierzętami w leczeniu i działaniach mających na celu poprawę stanu fizycznego, społecznego, emocjonalnego i umysłowego pacjentów.

Informacja prawna