PROJEKT REZOLUCJI
PDF 312kWORD 60k
14.10.2015
PE570.914v01-00
 
B8-1081/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie propozycji OECD dotyczących walki z unikaniem opodatkowania


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji OECD dotyczących walki z unikaniem opodatkowania  
B8-1081/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że OECD przyjęła szereg środków zatwierdzonych przez dziesiątki krajów w celu walki z unikaniem opodatkowania;

B.  mając na uwadze, że pakiet ten nie porusza w wystarczającej mierze kwestii przejrzystości w zakresie publikowania informacji dotyczących poszczególnych krajów, które miałoby być ograniczone do wymiany informacji miedzy administracjami, ani też w odniesieniu do interpretacji prawa podatkowego, która pozostanie niejawna;

C.  mając na uwadze, że zakłócenia spowodowane systemem preferencyjnego opodatkowania dochodów czerpanych z prawa własności intelektualnej (korzystne opodatkowanie dochodów z patentów) nie zostały uregulowane;

D.  mając na uwadze, że OECD „dąży do naprawy systemu, którego nie da się naprawić”, jak stwierdził Joseph E. Stiglitz, ponieważ w systemie tym obowiązuje niezmiennie zasada pełnej konkurencji, co daje pole do nadużyć w szacowaniu cen transferowych;

1.  zwraca się do Komisji, by pozostawiła ona państwom członkowskim decyzję o wyborze systemu podatkowego opartego na metodzie podziału dochodów, która pozwala na podział dochodów oddziałów tego samego przedsiębiorstwa na różne kraje i umożliwia zwiększenie przejrzystości interpretacji prawa podatkowego oraz publikację informacji dotyczących poszczególnych krajów, które stają się dostępne dla obywateli państw członkowskich, mając jednocześnie skutek odstraszający.

Informacja prawna