PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 60k
14.10.2015
PE570.916v01-00
 
B8-1082/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie stosunków między Komisją Europejską a lobby tytoniowym


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków między Komisją Europejską a lobby tytoniowym  
B8-1082/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że organizacja Corporate Europe Observatory (CEO) wniosła do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich skargę przeciwko Komisji, której zarzuciła, że w swoich stosunkach z przemysłem tytoniowym nie jest ona w stanie wprowadzić w życie zasad Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu;

B.  mając na uwadze, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił zwrócić się do Komisji o opublikowanie w internecie szczegółowych informacji dotyczących wszystkich spotkań z przedstawicielami lobby tytoniowego oraz stworzenie wiążącego rejestru służącego przejrzystości;

C.  mając na uwadze, że dochodzenie przeprowadzone przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich wykazało, iż wysokiej rangi urzędnik – wbrew swoim twierdzeniom – faktycznie brał udział w spotkaniu z prawnikiem pracującym dla koncernu Philip Morris;

D.  mając na uwadze, że Komisja już wcześniej dopuściła się zmowy z dużymi koncernami z tego sektora w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych, która to afera doprowadziła do dymisji komisarza Johna Dallego;

1.  zwraca się o wszczęcie dochodzenia w sprawie stosunków między Komisją Europejską a dużymi koncernami przemysłowymi oraz domaga się zaprzestania spotkań przy drzwiach zamkniętych między urzędnikami Komisji a przedstawicielami dużych koncernów prywatnych.

Informacja prawna