NÁVRH USNESENÍ
PDF 125kWORD 58k
6.10.2015
PE570.924v01-00
 
B8-1090/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o tzv. asistované sebevraždě


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o tzv. asistované sebevraždě  
B8-1090

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2 a 5 Evropské úmluvy o lidských právech,

–  s ohledem na preambuli Všeobecné deklarace lidských práv,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Kalifornii se uzákonilo, že nevyléčitelně nemocní pacienti se mohou rozhodnout spáchat tzv. asistovanou sebevraždu;

B.  vzhledem k tomu, že v mnoha evropských zemích je debata o tzv. asistované sebevraždě velmi živá a názory na ni jsou velmi různé a protichůdné;

C.  vzhledem k tomu, že osobní svoboda jednotlivce učinit vlastní volbu je základní hodnotou Evropské unie;

D.  vzhledem k tomu, že ochrana občanů před fyzickým utrpením musí mít v rámci opatření EU prvořadý význam;

1.  žádá Komisi, aby navrhla provedení aktuálního průzkumu veřejného mínění na toto téma, na jehož základě by se případně vypracovaly pokyny odrážející vůli občanů.

Právní upozornění