FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 121kWORD 58k
6.10.2015
PE570.924v01-00
 
B8-1090/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om såkaldt aktiv dødshjælp


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om såkaldt aktiv dødshjælp  
B8‑1090/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2 og 5 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettighederne,

–  der henviser til præamblen til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at aktiv dødshjælp snart bliver lovliggjort som mulighed for uhelbredeligt syge i Californien;

B.  der henviser til, at debatten om såkaldt aktiv dødshjælp er meget livlig i mange europæiske lande, og at meningerne er mange og modstridende;

C.  der henviser til, at den enkeltes personlige frihed til at vælge er en af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier;

D.  der henviser til, at beskyttelsen af borgerne mod fysisk lidelse bør have høj prioritet i EU’s foranstaltninger;

1.  anmoder Kommissionen om at foreslå en ajourført undersøgelse af borgernes holdninger på området og eventuelt på grundlag heraf udforme nogle retningslinjer, der respekterer deres ønsker.

Juridisk meddelelse