PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 121kWORD 59k
6.10.2015
PE570.924v01-00
 
B8-1090/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o takozvanom potpomognutom samoubojstvu


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o takozvanom potpomognutom samoubojstvu  
B8-1090/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 2. i 5. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava,

–  uzimajući u obzir preambulu Opće deklaracije o ljudskim pravima,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da u Kaliforniji postaje zakonita mogućnost da neizlječivo bolesni pacijenti odaberu potpomognuto samoubojstvo;

B.  budući da je u mnogim europskim državama rasprava o takozvanom potpomognutom samoubojstvu veoma živa te su mišljenja različita i međusobno suprotna;

C.  budući da je osobna sloboda izbora temeljna vrijednost Europske unije;

D.  budući da u djelovanju Europske unije zaštita građana od fizičke patnje mora imati prednost;

1.  traži od Komisije da predloži ažuriranu anketu o mišljenju građana o toj temi te da po potrebi na temelju te ankete odredi smjernice za provođenje želje građana.

Pravna napomena