PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 58k
6.10.2015
PE570.924v01-00
 
B8-1090/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl vadinamosios pagalbos numirti


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl vadinamosios pagalbos numirti  
B8-1090/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvencijos 2 ir 5 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos preambulę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Kalifornijoje nuspręsta įteisinti nepagydomų ligonių galimybę pasirinkti nutraukti gyvybę jiems suteikiant pagalbą numirti;

B.  kadangi daugelyje Europos šalių aktyviai vyksta diskusijos dėl vadinamosios pagalbos numirti ir kadangi nuomonės šiuo klausimu labai įvairios ir skirtingos;

C.  kadangi kiekvieno asmens teisė pasirinkti yra pamatinė Europos Sąjungos vertybė;

D.  kadangi apsaugoti piliečius nuo fizinių kančių yra vienas iš ES veiksmų prioritetų;

1.  ragina Komisiją atlikti naują gyventojų nuomonės tyrimą šiuo klausimu ir juo remiantis galbūt parengti orientacines gaires, kaip būtų galima atsižvelgti į gyventojų pageidavimus.

Teisinis pranešimas