REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 136kWORD 58k
6.10.2015
PE570.924v01-00
 
B8-1090/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par tā dēvēto palīdzību nomirt


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tā dēvēto palīdzību nomirt  
B8-1090/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 2. un 5. pantu,

–  ņemot vērā Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas preambulu,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Kalifornijā ir legalizēta iespēja nedziedināmiem pacientiem izvēlēties tā saukto palīdzību nomirt;

B.  tā kā daudzās Eiropas valstīs debates par tā dēvēto palīdzību nomirt ir ļoti spraigas un viedokļi ir atšķirīgi un pretrunīgi;

C.  tā kā personas brīvība un personīgās izvēles brīvība ir vienas no Eiropas Savienības pamatvērtībām;

D.  tā kā iedzīvotāju pasargāšanai no fiziskām ciešanām ir jākļūst par prioritāru ES rīcību,

1.  aicina Komisiju ierosināt atjauninātu sabiedrības viedokļa aptauju par šo jautājumu un, pamatojoties uz to, iespējams, izstrādāt pamatnostādnes par cilvēka gribas respektēšanu.

 

Juridisks paziņojums