NÁVRH UZNESENIA
PDF 127kWORD 59k
6.10.2015
PE570.924v01-00
 
B8-1090/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o takzvanej asistovanej samovražde


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o takzvanej asistovanej samovražde  
B8-1090/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2 a 5 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv,

–  so zreteľom na preambulu Všeobecnej deklarácie ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Kalifornii sa legalizuje možnosť, aby sa nevyliečiteľne chorí mohli rozhodnúť pre takzvanú asistovanú samovraždu;

B.  keďže v mnohých európskych štátoch vládne živá debata o takzvanej asistovanej samovražde a keďže názory na ňu sa odlišujú a rozchádzajú;

C.  keďže osobná a individuálna sloboda výberu patrí k základným hodnotám Európskej únie;

D.  keďže pri činnosti EÚ musí byť na prvom mieste ochrana občana pred fyzickým utrpením;

1.  žiada Komisiu, aby navrhla aktualizovaný prieskum názorov občanov v tejto oblasti, na základe ktorého by sa prípadne vypracovali usmernenia týkajúce sa rešpektovania ich vôle.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia