ONTWERPRESOLUTIE
PDF 123kWORD 58k
7.10.2015
PE570.925v01-00
 
B8-1091/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over Syrië: coördinatie van de Russisch-Amerikaanse operaties en de rol van de EU


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over Syrië: coördinatie van de Russisch-Amerikaanse operaties en de rol van de EU  
B8-1091/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat Rusland volgens de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, Igor Konashenkov, bereid zou zijn het voorstel van de Amerikanen om de acties ter bestrijding van de terreurgroep Islamitische Staat in Syrië te coördineren, te accepteren; dat, volgens diezelfde woordvoerder, Moskou de voorstellen van de Amerikanen over de coördinatie van de acties ter bestrijding van de terreurgroep Islamitische Staat op Syrisch grondgebied operationeel heeft bestudeerd en dat er alleen nog maar enkele technische details geregeld moeten worden die door deskundigen van het Russische ministerie van Defensie en het Pentagon zullen worden besproken;

B.  overwegende dat een Russisch-Amerikaans akkoord over de oplossing van het conflict in Syrië met de dag dichterbij komt;

1.  verzoekt de Europese instellingen haast te maken als zij nog een rol willen spelen op het internationale toneel en zich niet willen beperken tot passief toekijken.

Juridische mededeling