FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 122kWORD 57k
7.10.2015
PE570.925v01-00
 
B8-1091/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om Syrien: samordnade rysk-amerikanska operationer och EU:s roll


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om Syrien: samordnade rysk-amerikanska operationer och EU:s roll  
B8-1091/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt Igor Konasjenkov, talesman för det ryska försvarsministeriet, är Ryssland berett att godta det amerikanska förslaget om att ”samordna insatserna i kampen mot terrorgruppen IS i Syrien”. Konasjenkov slår fast att ”Moskva har gjort en operativ bedömning av USA:s förslag om att samordna insatserna i kampen mot terrorgruppen IS på Syriens territorium” och att ”det enda man behöver komma överens om är några tekniska detaljer som kommer att diskuteras på expertnivå av representanter för det ryska försvarsministeriet och Pentagon”.

B.  Det blir allt mer sannolikt att Ryssland och USA kommer att försöka hitta en gemensam lösning på konflikten i Syrien.

1.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att agera skyndsamt om de vill ha en roll på den världspolitiska arenan och inte bara vara passiva åskådare.

Rättsligt meddelande