PROJEKT REZOLUCJI
PDF 384kWORD 60k
14.10.2015
PE570.929v01-00
 
B8-1095/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem w kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej między Kanadą i Unią Europejską


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem w kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej między Kanadą i Unią Europejską  
B8-1095/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w wersji skonsolidowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) pomiędzy Kanadą i Unią Europejską wciąż przewiduje się mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS), który stanowi zagrożenie dla suwerenności państw;

B.  mając na uwadze, że taki mechanizm pozwoliłby przedsiębiorstwom niekanadyjskim (zwłaszcza amerykańskim) wykorzystywanie oddziałów kanadyjskich, aby pozywać państwa członkowskie UE, powołując się na rozdział o suwerenności przedsiębiorstwa;

C.  mając na uwadze, że europejska komisarz ds. handlu stwierdziła, że renegocjacje dotyczące ISDS „nie zostały jeszcze rozpoczęte”;

D.  mając na uwadze, że niemiecki dziennik „Zeit Online” donosi, że Anna Cecilia Malmström „nie ma obecnie żadnego planu, by podjąć próbę zmiany CETA przed jej ratyfikacją”;

E.  mając na uwadze, że ten system rozwiązywania konfliktów ma w związku z tym niereformowalny charakter;

1.  zwraca się do Komisji, aby zrezygnowała z negocjacji i z przyszłej procedury ratyfikacyjnej CETA.

Informacja prawna