PROJEKT REZOLUCJI
PDF 309kWORD 59k
20.10.2015
PE570.930v01-00
 
B8-1096/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ryzyka zarażenia wirusem Ebola


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ryzyka zarażenia wirusem Ebola  
B8-1096/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 37 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 168 TFUE,

–  uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady w dniach 1–2 czerwca 2006 r. w sprawie wspólnych wartości i zasad systemów opieki zdrowotnej Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że epidemia wywołana pochodzącym z Afryki wirusem Ebola wywołała wielkie zaniepokojenie w Europie;

B.  mając na uwadze, że aktualnie w Londynie kobieta znajdująca się w ciężkim stanie z powodu tej choroby poddawana jest hospitalizacji w warunkach izolacji;

C.  mając na uwadze, że ryzyko zarażenia tą chorobą, jak i poważnych szkód, jakie wiązałyby się z rozprzestrzenieniem wirusa, jest wysokie;

D.  mając na uwadze, że ochrona obywateli przed cierpieniem fizycznym i zagwarantowanie prawa do zdrowia są priorytetem działań UE;

1.  zwraca się do Komisji o informacje na temat ewentualnego rozwoju wirusa w Europie.

Informacja prawna