PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 60k
20.10.2015
PE570.931v01-00
 
B8-1097/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie przeglądu systemu kwot połowowych tuńczyka błękitnopłetwego


Nicola Caputo, Renata Briano, Ricardo Serrão Santos

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu systemu kwot połowowych tuńczyka błękitnopłetwego  
B8-1097/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w bieżącym roku łączna kwota połowowa tuńczyka błękitnopłetwego wzrosła o 20% w wyniku stopniowego odtwarzania się zasobów, potwierdzonego przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego;

B.  mając na uwadze, że wzrost o 20% nie dotyczył małych rybaków, a jedynie kilka flot połowowych, które wykorzystują kwoty w krótkim czasie, kierując tuńczyki do miejsc przeznaczonych do ich utuczenia, czym zapewniają sobie wysoki zysk;

C.  mając na uwadze, że należy uwolnić mechanizm kwot połowowych tuńczyka błękitnopłetwego spod monopolu dużych armatorów, sprzyjając systemom bardziej zrównoważonego rybołówstwa, na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw rybackich;

D.  mając na uwadze, że rybak stosujący tradycyjne metody połowu podlega bardzo surowym karom w przypadku przypadkowego połowu tuńczyka;

1.  uznaje potrzebę ograniczenia liczby podmiotów uprawnionych do połowu tuńczyka błękitnopłetnego, ale uważa, że nie jest jasne, dlaczego podział kwot połowowych na poszczególne statki rybackie został ustalony wyłącznie w oparciu o wielkości połowów w 2000 r., ani dlaczego kwoty połowowe mają stanowić prywatne dobro kilku rybaków, ze szkodą dla innych rybaków i dla ogółu społeczności;

2.  wzywa Komisję do zaapelowania do państw członkowskich o dokonanie przeglądu obecnego systemu kwot połowowych, który działa na niekorzyść małych rybaków.

Informacja prawna