PROJEKT REZOLUCJI
PDF 226kWORD 59k
20.10.2015
PE570.932v01-00
 
B8-1098/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie nowotworu jajników


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nowotworu jajników  
B8-1098/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 37 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 168 TFUE,

–  uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady w dniach 1–2 czerwca 2006 r. w sprawie wspólnych wartości i zasad systemów opieki zdrowotnej Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zdrowie obywateli musi mieć priorytetowe znaczenie w strategiach politycznych UE;

B.  mając na uwadze, że ryzyko śmierci w przypadku nowotworu jajników jest u kobiet wysokie;

C.  mając na uwadze, że wczesna diagnoza jest dzisiaj jedynym sposobem walki z tą chorobą, dającym dobre rokowania wyzdrowienia (90% w stosunku do 25%, jeśli nowotwór nie został wykryty w stadium zaawansowanym);

D.  mając na uwadze, że obecnie nie istnieją instrumenty prewencji (jak wymazy z szyjki macicy w przypadku raka macicy) lub wczesne diagnozowanie (jak mammografia w przypadku raka piersi), a tym samym możliwości leczenia są bardzo ograniczone;

1.  zwraca się do Komisji o zaproponowanie kampanii prewencyjnych oraz informacyjnych dotyczących nowotworu jajników.

Informacja prawna