PROJEKT REZOLUCJI
PDF 392kWORD 61k
23.10.2015
PE570.948v01-00
 
B8-1134/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie uwzględnienia i poszanowania demokratycznie wyrażonej woli obywateli: poszanowania szwajcarskiego referendum w sprawie ograniczenia imigracji


Dominique Martin, Joëlle Mélin, Mylène Troszczynski, Marine Le Pen, Louis Aliot, Dominique Bilde, Florian Philippot, Sophie Montel, Sylvie Goddyn, Steeve Briois, Jean-Luc Schaffhauser, Jean-François Jalkh, Edouard Ferrand, Bernard Monot, Gilles Lebreton, Aymeric Chauprade, Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano

Propozycja rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uwzględnienia i poszanowania demokratycznie wyrażonej woli obywateli: poszanowania szwajcarskiego referendum w sprawie ograniczenia imigracji  
B8-1134/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniają szwajcarską społeczną inicjatywę „Przeciwko masowej imigracji” z dnia 9 lutego 2014 r.,

–  uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r., 2009/2176(INI),

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze wynik inicjatywy z 2014 r., gdy większość Szwajcarów opowiedziała się za tym, by ich kraj „zarządzał imigracją cudzoziemców w sposób autonomiczny” poprzez ustanawianie rocznych kwot w zależności od potrzeb gospodarki „z poszanowaniem zasady preferencji krajowych”;

B.  mając na uwadze, że Komisja „odnotowuje wynik”, ale „wzywa jednak Unię Europejską do zachowania zdecydowanego stanowiska w sprawie poszanowania podstawowej zasady swobody przepływu osób”;

C.  mając na uwadze, że Szwajcaria nie jest państwem członkowskim Unii i nie jest w żaden sposób zobowiązana do przestrzegania zasad panujących w Unii;

1.  apeluje, by wynik szwajcarskiego referendum został uwzględniony przez Unię;

2.  zachęca Komisję do porzucenia wszelkich prób szantażowania Szwajcarii lub nałożenia na nią sankcji;

3.  apeluje, by odtąd w umowach EFTA widniał zapis wskazujący na to, że obszar ten ma charakter tylko i wyłącznie gospodarczy, a żadna ingerencja polityczna nie jest dopuszczalna.

 

Informacja prawna