ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 58k
26.10.2015
PE570.957v01-00
 
B8-1143/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over vrijstelling van verplichte enquêtes voor micro-ondernemingen


Richard Sulík

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over vrijstelling van verplichte enquêtes voor micro-ondernemingen  
B8-1143/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de omvang van de kosten die micro-ondernemingen moeten maken om wetgeving na te leven, disproportioneel is en een belasting voor hun financiën en hun personeel;

B.  overwegende dat de opstelling van statistieken beter moet worden gecoördineerd om duplicatie te voorkomen;

C.  overwegende dat een toereikende gegevenskwaliteit volgens de Commissie gewoonlijk kan worden gerealiseerd zonder de opname van micro-ondernemingen in de respectieve nationale enquêtes (antwoord op vraag voor schriftelijke beantwoording nr. E-010217/2015);

1.  vraagt de Commissie bij het Parlement een effectbeoordeling in te dienen met betrekking tot de mogelijkheid zelfstandigen en micro-ondernemingen vrij te stellen van alle verplichte statistische enquêtes, met name door middel van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad, bijvoorbeeld door artikel 4, lid 2, hiervan te wijzigen met de precisering dat verplichte enquêtes niet gelden voor micro-ondernemingen;

2.  vraag dat inspanningen worden geleverd om het principe toe te passen dat informatie bij ondernemingen maar één keer wordt ingewonnen, ter vermindering van onnodige administratieve lasten.

Juridische mededeling