PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 119kWORD 57k
10.11.2015
PE571.057v01-00
 
B8-1233/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


nuorista ja melun aiheuttamista kuulovaurioista


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys nuorista ja melun aiheuttamista kuulovaurioista  
B8-1233/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 6 ja 168 artiklan,

–  ottaa huomioon komission päätöksen 2009/490/EY,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan 43 miljoonaa
25–35‑vuotiasta henkilöä kärsii kuulovammoista;

B.  ottaa huomioon, että WHO:n mukaan korkean tulotason ja keskitulotason maissa 50 prosenttia 25–35-vuotiaista henkilöistä altistuu vaarallisen korkeille äänitasoille käyttäessään kannettavia audiolaitteita ja noin 40 prosenttia altistuu haitallisen korkeille melutasoille diskoissa tai klubeissa;

C.  ottaa huomioon, että säännöllinen ja pitkäaikainen altistuminen korkeille melutasoille voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita, joilla on vakavia haittavaikutuksia ihmisten elämän laadulle;

D.  ottaa huomioon, että geneettinen alttius, altistuminen tupakansavulle ja krooniset sairaudet kuten diabetes lisäävät kuulonmenetyksen riskiä;

1.  kehottaa komissiota edistämään voimakkaammin valistuskampanjoita jäsenvaltioissa, jotta nuoret saisivat lisää tietoa vaarallisen korkeisiin melutasoihin liittyvistä riskeistä ja kuulonmenetyksen seurauksista.

Oikeudellinen huomautus