PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 125kWORD 60k
10.11.2015
PE571.057v01-00
 
B8-1233/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o mladima i gubitku sluha prouzročenome bukom


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o mladima i gubitku sluha prouzročenome bukom  
B8-1233/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 6. i 168. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir Odluku Komisije 2009/490/EZ,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije 43 milijuna osoba u dobi između 25 i 35 godina pati od hipoakuzije koju prate otežavajuće posljedice;

B.  budući da je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije oko 50 % mladih u dobi između 25 i 35 godina u zemljama sa srednje visokim i visokim prihodima izloženo štetnim razinama zvuka kada se koriste prenosivim zvučnim uređajima i da je oko 40 % izloženo štetnim razinama buke u diskotekama i klubovima;

C.  budući da redovno i dugotrajno izlaganje visokim razinama buke može prouzročiti trajna i nepovratna oštećenja sluha s ozbiljnim posljedicama na kvalitetu života pojedinca;

D.  budući da genetske predispozicije, izlaganje dimu cigarete i kronične bolesti poput dijabetesa povećavaju opasnost od gubitka sluha;

1.  poziva Komisiju da u državama članicama u većoj mjeri promiče kampanje podizanja razine osviještenosti o tom pitanju kako bi se mladi više informirali o opasnostima povezanima sa štetnim razinama buke i o posljedicama gubitka sluha.

Pravna napomena