PROJEKT REZOLUCJI
PDF 316kWORD 59k
6.11.2015
PE571.058v01-00
 
B8-1234/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie ochrony środowiska w czasie konfliktów zbrojnych


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony środowiska w czasie konfliktów zbrojnych  
B8-1234/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 56/4 z 2001 r.,

–  uwzględniając art. 2 Karty Narodów Zjednoczonych,

–  uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 236/2014,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu dzisiejszym, 6 listopada, obchodzimy ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych;

B.  mając na uwadze, że według Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska w ostatnich 60 latach co najmniej 40% wszystkich konfliktów zbrojnych, wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych, jest w jakiś sposób związane z eksploatacją bardzo cennych zasobów naturalnych, jak lasy, diamenty, ropa naftowa, i zasobów rzadkich, jak żyzne gleby czy woda;

C.  mając na uwadze, że tego rodzaju przemoc stosowana ze szkodą dla natury pociąga za sobą niebagatelne konsekwencje gospodarcze, gdyż od tych zasobów jest zależne około połowy ludności świata;

1.  zwraca się do Komisji, by działając w ramach programów współpracy na rzecz rozwoju, dołożyła wszelkich starań w celu zwiększenia ochrony terenów i środowiska na obszarach objętych wojną.

Informacja prawna