PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 59k
10.11.2015
PE571.059v01-00
 
B8-1235/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wprowadzenia środków regulacyjnych chroniących morza przed pływającymi odpadami


Aldo Patriciello

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia środków regulacyjnych chroniących morza przed pływającymi odpadami  
B8-1235/2015/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dyrektywę ramową 2008/56/WE,

–  uwzględniając decyzję nr 1386/2013/UE,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że morze i ekosystem morski należą do podstawowych zasobów krajów Unii i ich obowiązkiem i obowiązkiem instytucji europejskich jest działanie na rzecz ochrony mórz i oceanów, a także utrzymania ich czystości i produktywności;

B.  mając na uwadze, że według najnowszych publikacji organizacji ekologicznych takich jak Legambiente najwięcej odpadów pływa w basenie Morza Śródziemnego, przy czym 54% z nich to odpady komunalne;

C.  mając na uwadze, że mimo dyrektywy w sprawie strategii morskiej 2008/56/WE przepisy europejskie w dziedzinie pływających odpadów wciąż pozostają zbyt ogólnikowe, a problem odpadów morskich kosztuje Unię około 500 mln euro rocznie, w samych tylko sektorach rybołówstwa i turystyki;

1.  zwraca się do Komisji o wprowadzenie bardziej precyzyjnych środków regulacyjnych, które pozwolą wyjaśnić problem pływających odpadów oraz zapewnić wspólną ochronę ekosystemu morskiego zgodnie z celami ustalonymi w ramach akcji „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”.

Informacja prawna