FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 129kWORD 57k
17.11.2015
PE571.061v01-00
 
B8-1237/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om de finansielle problemer, der er forbundet med højere levealder


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om de finansielle problemer, der er forbundet med højere levealder  
B8-1237/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at det ifølge en for nylig offentliggjort rapport med titlen "The Challenge of Longevity: Making Retirement Income Last a Lifetime", der er udarbejdet af aktuarer i Australien, Storbritannien og USA, er nødvendigt at undersøge, hvordan "risikoen" ved en høj levealder kan indarbejdes i offentlige og private pensionsordninger;

B.  der henviser til, at forekomsten af invaliderende sygdomme stiger i takt med den højere levealder, og at indtægterne som følge heraf falder, mens der bliver brug for flere ressourcer til pleje og omsorg;

C.  der henviser til, at ni ud af ti personer ifølge beregninger fra State Street Global Advisors vil skulle leve som pensionister uden de nødvendige midler;

1.  opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med artikel 3 TEU og artikel 9, 10, 19, 45-48 og 145-164 TEUF at reagere på den højere levealder i finansiel henseende for at sikre de europæiske pensionister de fornødne midler til en værdig tilværelse.

 

Juridisk meddelelse