RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 123kWORD 57k
17.11.2015
PE571.061v01-00
 
B8-1237/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


pikaealisusest tulenevate majanduslike raskuste kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek pikaealisusest tulenevate majanduslike raskuste kohta  
B8-1237/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Austraalia, Suurbritannia ja USA kindlustusstatistikute poolt äsja avaldatud raporti „The Challenge of Longevity: Making Retirement Income Last a Lifetime” kohaselt tuleb hakata uurima võimalusi nn pikaealisuse riski arvessevõtmiseks nii riiklikes kui ka erapensionisüsteemides;

B.  arvestades, et vanemas eas esineb sagedamini raskeid haigusi ja seetõttu sissetulek väheneb, samas kui ravi ja tugiteenuste jaoks oleks vaja rohkem rahalisi vahendeid;

C.  arvestades, et nõustamisfirma State Street Global Advisors arvestuste kohaselt ei ole üheksal inimesel kümnest pensionipõlves piisavat sissetulekut;

1.  kutsub Euroopa Komisjoni üles ELi lepingu artikli 3 ning ELi toimimise lepingu artiklite 9, 10, 19, 45–48 ja 145–164 kohaselt käsitlema pikaealisuse teemat rahalisest seisukohast, et tagada Euroopa pensionäridele inimväärseks eluks vajalik sissetulek.

Õigusalane teave