PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 123kWORD 57k
17.11.2015
PE571.061v01-00
 
B8-1237/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


pitkäikäisyyteen liittyvistä taloudellisista ongelmista


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys pitkäikäisyyteen liittyvistä taloudellisista ongelmista  
B8-1237/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Australiassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa toimivien vakuutusmatemaatikkojen äskettäin julkaiseman raportin "The Challenge of Longevity: Making Retirement Income Last a Lifetime" mukaan olisi alettava tutkia, kuinka pitkäikäisyyden "riski" otetaan huomioon sekä julkisissa että yksityisissä eläkejärjestelmissä;

B.  ottaa huomioon, että iän myötä lisääntyvät vammaisuutta aiheuttavat sairaudet ja näin ollen tulot vähenevät, vaikka hoitoon ja avustukseen tarvittaisiin enemmän varoja;

C.  ottaa huomioon, että State Street Global Advisors on laskenut, että yhdeksän henkilöä kymmenestä joutuu eläkeiässä tulemaan toimeen ilman riittäviä tuloja;

1.  kehottaa Euroopan komissiota käsittelemään pitkäikäisyyttä rahoituksen näkökulmasta, jotta eurooppalaisille eläkeläisille voidaan taata riittävät tulot ihmisarvoiseen elämään, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9, 10, 19, 45–48 ja 145–164 artiklan mukaisesti.

Oikeudellinen huomautus