PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 137kWORD 59k
17.11.2015
PE571.061v01-00
 
B8-1237/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl finansinių iššūkių, susijusių su pailgėjusia gyvenimo trukme


Gianluca Buonanno

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl finansinių iššūkių, susijusių su pailgėjusia gyvenimo trukme  
B8-1237/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi iš pranešimo „The Challenge of Longevity: Making Retirement Income Last a Lifetime“, paskelbto Australijos, Didžiosios Britanijos ir JAV aktuarijų, matyti, kad būtina išnagrinėti, kaip būtų galima dėl pailgėjusios gyvenimo trukmės atsiradusią „riziką“ įtraukti į pensijų sistemas (tiek valstybines, tiek ir privačias);

B.  kadangi senėjimas sukelia ligas ir dėl kurių sumažėja pajamos, nors kaip tik tuo metu būtų būtinos papildomos lėšos gydymui ir priežiūrai;

C.  kadangi pagal State Street Global Advisors firmos apskaičiavimus, devyni iš dešimties asmenų neturės lėšų, kurios būtinos jų pensijos metu;

1.  ragina Europos Komisiją, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 3 straipsniu ir SESV 9, 10, 19, 45–48, 145–164 straipsniais, spręsti šį pailsėjusios gyvenimo trukmės sukeltą finansinį iššūkį, siekiant Europos pensininkams užtikrinti būtinas lėšas jų oriam gyvenimui.

 

Teisinis pranešimas