REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 145kWORD 59k
17.11.2015
PE571.061v01-00
 
B8-1237/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par finanšu problēmām, kas saistītas ar ilgmūžību


Gianluca Buonanno

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par finanšu problēmām, kas saistītas ar ilgmūžību  
B8-1237/2015

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā saskaņā ar Austrālijas, Lielbritānijas un ASV aktuāru nesen publicēto ziņojumu „The Challenge of Longevity: Making Retirement Income Last a Lifetime” („Ar ilgmūžību saistītie risināmie jautājumi — ko darīt, lai pensijas ienākumu pietiktu visam mūžam?”) ir jāsāk pētīt to, kā publiskajās un privātajās pensiju shēmās iekļaut ilgmūžības „risku”;

B.  tā kā lielākā vecumā palielinās saslimstība ar invaliditāti izraisošām slimībām un līdz ar to samazinās ienākumi, lai gan šādā situācijā aprūpei un palīdzībai būtu nepieciešams vairāk līdzekļu;

C.  tā kā saskaņā ar State Street Global Advisors aprēķiniem, aizejot pensijā, bez nepieciešamajiem līdzekļiem nāksies dzīvot deviņiem no desmit cilvēkiem,

1.  aicina Komisiju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu un LESD 9., 10., 19., 45. līdz 48. un 145. līdz 164. pantu risināt ilgmūžības jautājumu no finansiālā viedokļa, lai ES pensionāriem nodrošinātu cilvēka cienīgai dzīvei nepieciešamos līdzekļus.

 

Juridisks paziņojums