ONTWERPRESOLUTIE
PDF 129kWORD 57k
17.11.2015
PE571.061v01-00
 
B8-1237/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de financiële problemen als gevolg van de lange levensduur


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de financiële problemen als gevolg van de lange levensduur   
B8-1237/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat volgens het rapport "The Challenge of Longevity: Making Retirement Income Last a Lifetime", dat pas is gepubliceerd door de actuarissen van Australië, Groot-Brittannië en de VS, moet worden gestart met het onderzoek van de vraag hoe het risico van de lange levensduur kan worden opgenomen in de publieke en private pensioenstelsels;

B.  overwegende dat op hogere leeftijd de pathologieën die een handicap veroorzaken, toenemen, zodat de inkomsten dalen, terwijl juist meer middelen nodig zijn, voor verzorging en hulp;

C.  overwegende dat volgens de berekeningen van State Street Global Advisors negen personen op tien na hun pensioen zonder de nodige middelen zullen komen te zitten;

1.  verzoekt de Commissie overeenkomstig artikel 3 van het VEU en de artikelen 9, 10, 19, 45 t/m 48 en 145 t/m 164 van het VWEU het thema van de lange levensduur uit financieel oogpunt aan te pakken, om te garanderen dat de Europese gepensioneerden beschikken over de nodige middelen voor een waardig bestaan.

Juridische mededeling