PROJEKT REZOLUCJI
PDF 315kWORD 59k
17.11.2015
PE571.061v01-00
 
B8-1237/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie finansowych aspektów długowieczności


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie finansowych aspektów długowieczności  
B8-1237/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według raportu „The Challenge of Longevity: Making Retirement Income Last a Lifetime” opublikowanego właśnie przez aktuariuszy z Australii, Wielkiej Brytanii i USA należy zacząć rozważać, jak włączyć „ryzyko” długowieczności do systemów emerytalnych, tak państwowych, jak i prywatnych;

B.  mając na uwadze, że w podeszłym wieku rośnie liczba chorób ograniczających sprawność, a co za tym idzie, spadają dochody, podczas gdy potrzebne by były dodatkowe środki na leczenie i opiekę;

C.  mając na uwadze, że według obliczeń State Street Global Advisors dziewięć na dziesięć osób znajdzie się na emeryturze bez wystarczających środków do życia;

1.  zwraca się do Komisji Europejskiej, by na mocy art. 3 TUE i art. 9, 10, 19, 45-48 i 145-164 TFUE zajęła się kwestią długowieczności z finansowego punktu widzenia, celem zapewnienia europejskim emerytom środków niezbędnych do godnego życia.

Informacja prawna