PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 130kWORD 60k
17.11.2015
PE571.061v01-00
 
B8-1237/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la problemele financiare legate de longevitate


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la problemele financiare legate de longevitate  
B8-1237/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, conform celui de-al doilea raport The Challenge of Longevity: Making Retirement Income Last a Lifetime (Provocarea pe care o reprezintă longevitatea: cum să facem ca veniturile din pensii să dureze o viață), publicat recent de actuari din Australia, Marea Britanie și SUA, trebuie să se inițieze o analiză a modului în care „riscul” de longevitate să fie introdus în sistemele de pensii publice și private;

B.  întrucât, cu înaintarea în vârstă, crește incidența bolilor debilitante și, prin urmare, veniturile scad, deși ar fi nevoie de resurse suplimentare pentru tratamente și asistență;

C.  întrucât, conform calculelor făcute de State Street Global Advisors, nouă pensionari din zece nu vor avea resursele necesare,

1.  invită Comisia Europeană, în temeiul articolului 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană și al articolelor 9, 10, 19, 45-48 și 145-164 din TFUE, să analizeze tema longevității din punct de vedere financiar cu scopul de a le garanta pensionarilor europeni resursele necesare pentru un trai decent.

Notă juridică