NÁVRH UZNESENIA
PDF 136kWORD 59k
17.11.2015
PE571.061v01-00
 
B8-1237/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o finančných otázkach súvisiacich s dlhovekosťou


Gianluca Buonanno

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o finančných otázkach súvisiacich s dlhovekosťou  
B8-1237/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa správy The Challenge of Longevity: Making Retirement Income Last a Lifetime, ktorú práve zverejnili poistní matematici Austrálie, Veľkej Británie a USA, je potrebné začať sa zaoberať tým, ako zahrnúť „riziko“ dlhovekosti do verejných a súkromných dôchodkových systémov;

B.  keďže s vysokým vekom narastá výskyt ochorení vedúcich k neschopnosti, a teda klesajú príjmy, a to v čase, keď by ich naopak bolo potrebné viac na zdravotnú a inú starostlivosť;

C.  keďže podľa výpočtov organizácie State Street Global Advisors deväť z desiatich ľudí sa v dôchodkovom veku ocitne bez potrebných zdrojov;

1.  vyzýva Európsku komisiu, aby sa v zmysle článku 3 Zmluvy o Európskej únii a článkov 9, 10, 19, 45 – 48 a 145 – 164 ZFEÚ zaoberala otázkou dlhovekosti z finančného hľadiska, s cieľom zaručiť, aby sa európskym dôchodcom poskytli zdroje potrebné na dôstojný život.

Právne oznámenie