PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 131kWORD 60k
17.11.2015
PE571.061v01-00
 
B8-1237/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o finančnih vprašanjih, povezanih z dolgoživostjo


Gianluca Buonanno

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o finančnih vprašanjih, povezanih z dolgoživostjo  
B8-1237/2015

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker iz poročila z naslovom „The Challenge of Longevity: Making Retirement Income Last a Lifetime“ (Izziv dolgoživosti: kako doseči, da bodo pokojninski dohodki zadostovali za vse življenje), ki so ga nedavno objavili aktuarji iz Avstralije, Velike Britanije in ZDA, izhaja, da je treba začeti razmišljati, kako v javne in zasebne pokojninske sisteme vključiti „tveganje“ dolgoživosti;

B.  ker se z visoko starostjo poveča število bolezni, ki povzročajo invalidnost, zato se dohodki zmanjšajo, medtem ko bi jih bilo treba več nameniti za zdravljenje in pomoč;

C.  ker bo po izračunih, ki so jih izvedli pri družbi za upravljanje naložb State Street Global Advisors, devet od desetih oseb po upokojitvi živelo brez potrebnih sredstev;

1.  poziva Evropsko komisijo, naj v skladu s členom 3 Pogodbe o Evropski uniji in členi 9, 10, 19, 45–48 in 145–164 Pogodbe o delovanju Evropske unije obravnava tematiko dolgoživosti z vidika financiranja, da bi evropskim upokojencem zagotovili sredstva, ki jih potrebujejo za dostojno življenje.

Pravno obvestilo