FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 126kWORD 57k
17.11.2015
PE571.061v01-00
 
B8-1237/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om de ekonomiska problem som är knutna till hög livslängd


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om de ekonomiska problem som är knutna till hög livslängd  
B8-1237/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt rapporten The Challenge of Longevity: Making Retirement Income Last a Lifetime, som nyligen publicerats av aktuarierna i Australien, Storbritannien och USA, måste man börja studera hur ”risken” för hög livslängd ska kunna räknas in i både de offentliga och privata pensionssystemen.

B.  Med hög ålder ökar de handikappande sjukdomarna och följaktligen minskar inkomsterna, trots att det egentligen skulle behövas mer resurser för behandlingar och stöd.

C.  Enligt beräkningar som har gjorts av State Street Global Advisors kommer nio av tio personer att tillbringa sin tid som pensionärer utan nödvändiga resurser.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i enlighet med artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 9, 10, 19, 45–48 och 145–164 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt behandla frågan om hög livslängd ur ett ekonomiskt perspektiv, i syfte att garantera att EU:s pensionärer förfogar över de medel som de behöver för att leva ett anständigt liv.

Rättsligt meddelande