PROJEKT REZOLUCJI
PDF 307kWORD 59k
17.11.2015
PE571.062v01-00
 
B8-1238/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wsparcia producentów mięsa i wędlin


Gianluca Buonanno

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia producentów mięsa i wędlin  
B8-1238/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że z powodu alarmu podniesionego przez WHO i Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) dotyczącego związku między występowaniem nowotworów a spożywaniem świeżego i przetworzonego mięsa, znacznie spadła sprzedaż tych produktów, co grozi osłabieniem całego sektora;

B.  mając na uwadze częściowe wycofanie się WHO z tego stwierdzenia;

1.  nie naruszając zasady uzasadnionej prewencji i monitorowania pod kątem ewentualnego występowania patologii w jakikolwiek sposób związanych ze spożyciem mięsa, wzywa Komisję Europejską do wspierania przedsiębiorstw sektora mięsnego i wędliniarskiego poprzez gospodarcze środki wyrównawcze, a także odpowiednie kampanie informacyjne.

Informacja prawna