PROJEKT REZOLUCJI
PDF 226kWORD 60k
12.11.2015
PE571.067v01-00
 
B8-1243/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zakazu stosowania oksybenzonu w produktach kosmetycznych


Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu stosowania oksybenzonu w produktach kosmetycznych  
B8-1243/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że oksybenzon jest stosowany w produktach kosmetycznych, szczególnie w kremach przeciwsłonecznych, w celu ochrony przed promieniami UV;

B.  mając na uwadze, że nowe badanie, opublikowane 20 października w czasopiśmie Archives of Environmental Contamination and Toxicology, potwierdza zagrożenie, jakie stanowi ta substancja dla koralowców, ponieważ działa na ich larwy zaburzając gospodarkę hormonalną i uszkadzając DNA, co powoduje ich śmierć przez zasklepienie w szkielecie;

C.  mając na uwadze, że przynajmniej 10 % raf koralowych na świecie jest poważnie narażonych na działanie tej substancji;

D.  mając na uwadze, że Europa jest zainteresowana ochroną koralowców ze względu na swoje regiony najbardziej oddalone i śródziemnomorskie;

E.  mając na uwadze, że oksybenzon również jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego, co spowodowało, że Unia Europejska ogranicza jego stężenie w produktach kosmetycznych;

1.  wzywa państwa członkowskie i Komisję do wprowadzenia zakazu stosowania oksybenzonu w produktach kosmetycznych;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie oraz państwom członkowskim.

Informacja prawna