PROJEKT REZOLUCJI
PDF 313kWORD 61k
16.11.2015
PE571.069v01-00
 
B8-1245/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie opóźnień w płatnościach włoskiej administracji publicznej na rzecz przedsiębiorstw wierzycielskich


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie opóźnień w płatnościach włoskiej administracji publicznej na rzecz przedsiębiorstw wierzycielskich  
B8-1245/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 27 października 2015 r. dług zaciągnięty przez włoską administrację publiczną u przedsiębiorstw wierzycielskich wynosił 61 mld EUR;

B.  mając na uwadze, że według danych CGIA (Związku Rzemiosła i Małych Przedsiębiorstw) z Mestre administracja publiczna we Włoszech spłaca długi w okresie wynoszącym średnio 144 dni, który po wprowadzeniu elektronicznego fakturowania skrócił się do 106 dni, a tymczasem średnia europejska to 38 dni;

C.  mając na uwadze, że te opóźnienia we Włoszech stanowią otwarte naruszenie dyrektywy europejskiej w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (2001/7/UE), która obowiązuje we Włoszech od dnia 1 stycznia 2013 r. i zobowiązuje przedsiębiorstwa publiczne do opłacania faktur w okresie 30–60 dni;

D.  mając na uwadze, że w czerwcu 2014 r. Komisja wszczęła wobec Włoch postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (nr 2014-2143) na podstawie art. 258 TFUE, w związku ze opóźnieniami w płatnościach administracji publicznej;

1.  zwraca się do Komisji o zdanie sprawy z postępów ww. postępowania w sprawie uchybienia;

2.  zwraca się również do Komisji o wezwanie włoskiej administracji publicznej do dokonania płatności na rzecz przedsiębiorstw wierzycielskich, gdyż w przeciwnym razie wielu z nich grozi wręcz bankructwo.

Informacja prawna