PROJEKT REZOLUCJI
PDF 226kWORD 59k
16.11.2015
PE571.071v01-00
 
B8-1247/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie chrystianofobii w Europie


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie chrystianofobii w Europie  
B8-1247/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że „chrystianofobia” oznacza nietolerancję religijną i przemoc wobec chrześcijan ze strony islamskich ekstremistów;

B.  mając na uwadze, że w 2015 r. liczba przypadków chrystianofobii w Europie wzrosła w niebezpieczny sposób;

C.  mając na uwadze, że już ponad 5000 Europejczyków wstąpiło w szeregi Państwa Islamskiego i organizacji terrorystycznych w Iraku i Syrii;

D.  mając na uwadze niedawne przypadki grożenia śmiercią, skierowane przeciwko asyryjskiej wspólnocie chrześcijańskiej w Göteborgu (Szwecja), np. napisy „nawróćcie się albo zginiecie”, oraz „kalifat jest tutaj” na ścianach publicznych placówek handlowych uczęszczanych przez tysiące osób;

E.  mając na uwadze, że Szwecja jest jednym z państw członkowskich UE, z których pochodzi większość tzw. „zagranicznych bojowników”, którzy włączają się w dżihad przeciwko niewiernym, w tym przeciwko chrześcijanom;

1.  zwraca się do Komisji o ochronę asyryjskiej wspólnoty chrześcijańskiej z Göteborga oraz wszystkich chrześcijan będących obywatelami UE;

2.   wzywa do ustanowienia wspólnej strategii przeciwdziałania uśpionym komórkom ISIS w UE, tak aby zapobiegać nowym strategiom terrorystycznym.

Informacja prawna