PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 60k
17.11.2015
PE571.074v01-00
 
B8-1250/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zachęcania do stosowania mniej inwazyjnych technik diagnozowania celiakii u dzieci


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zachęcania do stosowania mniej inwazyjnych technik diagnozowania celiakii u dzieci  
B8-1250/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane (UE) nr 78/2014,

–  uwzględniając art. 168 TFUE,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że chociaż celiakia należy do najczęstszych chorób na świecie, to nadal jest ona diagnozowana w niewystarczającym stopniu;

B.  mając na uwadze, że według najnowszych dostępnych szacunków na celiakię choruje ok. 1% ludności Europy; mając na uwadze, że na każdy zdiagnozowany przypadek celiakii przypadają cztery niewykryte oraz że trudności z wykrywaniem dotyczą przede wszystkim niemowląt i dzieci;

C.  mając na uwadze, że prawidłowe i precyzyjne diagnozowanie celiakii zapewniłoby nie tylko lepsze warunki życia osobom cierpiącym na tę chorobę, ale pozwoliłoby też ograniczyć znacząco koszty ponoszone przez systemy opieki zdrowotnej;

D.  mając na uwadze, że aktualne protokoły prawidłowej diagnozy przewidują w pierwszej kolejności badanie na obecność przeciwciał, ale w celu wiarygodnego i definitywnego stwierdzenia choroby należy wykonać też badania endoskopowe, które są inwazyjne i uciążliwe – szczególnie dla pacjentów w młodym wieku;

1.  zwraca się do Komisji, aby w celu wykrywania celiakii u dzieci zachęcała do rozpowszechniania i stosowania – zamiast klasycznej endoskopii – nowych technik diagnostycznych, które przewidują szczegółowe analizy krwi i monitorowanie choroby za pomocą regularnych kontroli.

Informacja prawna