PROJEKT REZOLUCJI
PDF 308kWORD 59k
18.11.2015
PE571.077v01-00
 
B8-1253/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie społecznych i gospodarczych praw osób starszych


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie społecznych i gospodarczych praw osób starszych  
B8-1253/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 25 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 153 ust. 1 TFUE,

–  uwzględniając art. 3 ust. 3 TFUE,

–  uwzględniając cele strategii „Europa 2020” w dziedzinie zatrudnienia i włączenia społecznego;

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że według badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych dyskryminacja ze względu na wiek na rynku pracy jest znaczna, zwłaszcza w przypadku kobiet;

B.  mając na uwadze, że według pogłębionej analizy przeprowadzonej przez Komisję Europejską kobiety w starszym wieku są bardziej niż mężczyźni narażone na ubóstwo;

C.  mając na uwadze, że problem dyskryminacji ze względu na wiek i płeć nie powinien być bagatelizowany, a UE powinna wręcz ciągle odnawiać swoje zaangażowanie na rzecz zwalczania tego zjawiska;

1.  zwraca się do Komisji o realizowanie i wzbogacanie już istniejących projektów w dziedzinie walki z dyskryminacją, aby propagować przestrzeganie i ochronę społecznych i gospodarczych praw ludzi w starszym wieku.

Informacja prawna