PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 58k
11.11.2015
PE571.078v01-00
 
B8-1254/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie pilnej potrzeby powzięcia środków przeciwko podrabianiu żywności


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie pilnej potrzeby powzięcia środków przeciwko podrabianiu żywności  
B8-1254/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002,

–  uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 1169/2011,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w wydarzeniach ostatnich tygodni wielokrotnie powracał problem podrabiania żywności: niektóre skandale skłaniają do refleksji nad działaniami, jakie należy podjąć w tej dziedzinie;

B.  mając na uwadze znaczenie różnych aspektów mających związek z życiem obywateli, na które sytuacja ta może wpływać: poziom stylu życia, zdrowia, ochrony obywatela jako konsumenta;

C.  mając na uwadze, że UE jest w dużej mierze odpowiedzialna za powtarzające się przypadki oszustw w branży spożywczej na swoim terytorium i musi podjąć wysiłki w odpowiedzi na to zjawisko;

1.  wzywa Komisję do podjęcia natychmiastowych działań w obliczu pilnej potrzeby znalezienia środków przeciwko temu zjawisku.

 

Informacja prawna