PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 118kWORD 57k
13.11.2015
PE571.079v01-00
 
B8-1255/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


familiaalisesta hyperkolesterolemiasta


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys familiaalisesta hyperkolesterolemiasta  
B8-1255/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 168 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että familiaalinen hyperkolesterolemia on perinnöllinen sairaus, jossa ns. pahan kolesterolin eli LDL-kolesterolin (low density lipoprotein) arvo on kohonnut;

B.  ottaa huomioon, että huono kolesteroli on yksi merkittävimmistä valtimotaudin aiheuttajista, joka voi aiheuttaa sydän- ja verisuonisairauksia;

C.  panee merkille, että familiaalisesta hyperkolesterolemiasta kärsii noin yksi henkilö 250:stä, ja se on merkittävin sydän- ja verisuonisairauksista johtuva kuolinsyy;

D.  ottaa huomioon, että arviolta 80 prosenttia familiaalisesta hyperkolesterolemiasta kärsivistä henkilöistä ei tiedä sairaudestaan;

E.  panee merkille, että hoitamattomasta familiaalisesta hyperkolesterolemiasta kärsivien henkilöiden sepelvaltimotaudin todennäköisyys on 50 prosenttia yli 50-vuotiailla miehillä ja 30 prosenttia yli 60-vuotiailla naisilla;

F.  katsoo, että lisäämällä ihmisten tietoisuutta familiaaliseen hyperkolesterolemiaan liittyvistä riskeistä ja sen perinnöllisyydestä voidaan vaikuttaa sairauden etenemiseen;

1.  kehottaa komissiota edistämän jatkossakin familiaalista hyperkolesterolemiaa koskevia tiedotuskampanjoita ja seulontoja jäsenvaltioissa, jotta sairaudesta kärsivät henkilöt pääsisivät hoitoon mahdollisimman pian.

Oikeudellinen huomautus