Postupak : 2015/2957(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1280/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1280/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 26/11/2015 - 11.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0417

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 259kWORD 73k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1278/2015
24.11.2015
PE573.312v01-00
 
B8-1280/2015

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑1107/2015

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o novoj strategiji za dobrobit životinja za razdoblje 2016. ‒ 2020. (2015/2957(RSP))


Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt, Norbert Erdős u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o novoj strategiji za dobrobit životinja za razdoblje 2016. ‒ 2020. (2015/2957(RSP))  
B8‑1280/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članak 43. UFEU-a o funkcioniranju zajedničke poljoprivredne politike i zajedničke ribarstvene politike,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 15. veljače 2012. o Strategiji Europske unije za zaštitu i dobrobit životinja za razdoblje 2012. – 2015. (COM(2012)0006),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. srpnja 2012. o Strategiji Europske unije za zaštitu i dobrobit životinja za razdoblje 2012. – 2015.(1),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se zakonodavstvom EU-a u području dobrobiti životinja doprinosi izgradnji ravnopravnih tržišnih uvjeta u Uniji, a time i uspješnog unutarnjeg tržišta;

B.  budući da europski građani iskazuju velik interes za dobrobit životinja te žele da im se kao potrošačima omogući veća informiranost kod donošenja odluka;

C.  budući da nacionalni propisi o dobrobiti životinja ne smiju biti u suprotnosti s načelima jedinstvenog tržišta EU-a;

D.  budući da je dobrobit životinja povezana sa zdravljem životinja i javnim zdravljem;

E.  budući da zbog svoje složenosti i različitih tumačenja nacionalni propisi i propisi EU-a o dobrobiti životinja ostavljaju prostora za pravne nejasnoće te proizvođače u određenim državama članicama mogu staviti u izrazito nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju;

F.  budući da je razina dobrobiti životinja u Uniji među najvišima u svijetu;

G.  budući da bi se dobrobit životinja trebala dodatno poboljšati na temelju postojećih znanstvenih saznanja, ali i vodeći računa o dobrobiti kućnih ljubimaca građana te učinkovitosti i konkurentnosti stočarstva;

H.  budući da je visoka razina dobrobiti životinja važna za održivost, iako iziskuje ulaganja i dodatne troškove poslovanja koji nisu proporcionalno raspoređeni duž lanca opskrbe hranom;

1.  apelira na Komisiju da bez odgode provede preostale točke Strategije Europske unije za zaštitu i dobrobit životinja za razdoblje 2012. – 2015.;

2.  apelira na Komisiju da izradi novu ambicioznu strategiju za zaštitu i dobrobit životinja za razdoblje 2016. – 2020. kako bi nastavila s radom započetim u okviru postojeće strategije, čime se jamči nastavak provedbe okvira radi donošenja visokih standarda dobrobiti životinja u svim državama članicama EU-a;

3.  uviđa napore koje su u području dobrobiti životinja uložili poljoprivrednici u raznim državama članicama Unije;

4.  podsjeća na to da je Europski parlament donio zakonodavne akte u kojima se razmatraju pitanja povezana s dobrobiti životinja, posebno zabrana uvoza i komercijalizacije kloniranih životinja u Uniji i reforma službenih kontrola;

5.  apelira na Komisiju da, u slučajevima u kojima postoje jasni znanstveni dokazi koji upućuju na postojanje problema u području dobrobiti životinja, prilagodi stare ili uvede nove političke instrumente za rješavanje tih problema; traži od Komisije da pomno motri provedbu zakonodavstva EU-a povezanog s dobrobiti životinja u državama članicama;

6.  izražava zabrinutost oko učinkovite provedbe i primjene važećeg zakonodavstva EU-a povezanog s dobrobiti životinja te ističe da bi glavni cilj svih propisa o zdravlju i dobrobiti životinja trebalo biti poboljšanje njihove primjene i usklađenosti s već postojećim zakonodavstvom;

7.  apelira na Komisiju da istovremeno iskaže veću ambicioznost pri davanju prednosti recipročnosti standarda dobrobiti životinja te da je uvrsti kao netrgovinsko pitanje u trgovinsku politiku i pregovore o međunarodnim trgovinskim sporazumima, ali i da promiče dobrobit životinja u trećim zemljama tako što će zahtijevati istovjetne standarde dobrobiti za uvezene životinje i proizvode uz provedbu strogih kontrola;

8.  ističe važnost dostatnog financiranja za zajedničku poljoprivrednu politiku s obzirom na to da nam je potreban proračun u skladu s razinom naše ambicije kako bismo spriječili preseljenje proizvodnje i trgovine u zemlje i na kontinente s nižim standardima u području dobrobiti životinja;

9.  podsjeća na to da postoje neuravnoteženosti u lancu opskrbe hranom koje stavljaju primarnog proizvođača u nepovoljan položaj te da ta situacija na razini poljoprivrednih gospodarstava ograničava mogućnosti ulaganja u dobrobit životinja;

10.  podsjeća na to da su proizvođači preopterećeni administrativnim zahtjevima te da se, u skladu sa stalnim nastojanjima za administrativno pojednostavljenje, to opterećenje u okviru spomenute europske strategije ne bi trebalo povećati; naglašava potrebu za stabilnošću i predvidljivošću ulaganja u sektoru uz jamčenje pravednog tržišnog natjecanja u međunarodnom kontekstu;

11.  naglašava da je članak 13. UFEU-a opće primjene i horizontalan te stoga jednako važan kao i odredbe koje se odnose na poljoprivredu, okoliš i zaštitu potrošača;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL C 349E, 29.11.2013., str. 62.

Pravna napomena