Procedure : 2015/2957(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1283/2015

Indgivne tekster :

B8-1283/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 26/11/2015 - 11.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0417

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 160kWORD 56k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1278/2015
24.11.2015
PE573.315v01-00
 
B8-1283/2015

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-1107/2015

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om en dyrevelfærdsstrategi (2015/2957(RSP))


James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Julie Girling for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om en dyrevelfærdsstrategi (2015/2957(RSP))  
B8-1283/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. februar 2012 om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU-lovgivning på dyrevelfærdsområdet bidrager til lige konkurrencevilkår inden for Unionen og dermed til et velfungerende indre marked;

B.  der henviser til, at nationale regler om dyrevelfærd ikke må være i modstrid med principperne for EU's indre marked;

C.  der henviser til, at dyrevelfærd er tæt forbundet med dyresundhed og folkesundhed;

1.  opfordrer indtrængende Kommissionen til straks at gennemføre de udestående punkter i Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015;

2.  opfordrer indtrængende Kommissionen til udarbejde en ny og ambitiøs strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd for årene 2016-2020, således at der bygges oven på arbejdet med den foregående strategi, og man sikrer en videreførelse af en ramme, der kan tilvejebringe høje standarder for dyrevelfærd i alle medlemsstaterne;

3.  opfordrer indtrængende Kommissionen til, når der er klare videnskabelige beviser for dyrevelfærdsproblemer, at tilpasse politikinstrumenterne eller indføre nye for at løse disse problemer;

4.  giver udtryk for bekymring over den reelle gennemførelse og håndhævelse af den nuværende EU-lovgivning vedrørende dyrevelfærd og understreger, at det bør være det centrale mål med alle regler om dyresundhed og -velfærd at forbedre håndhævelsen og overholdelsen af den eksisterende lovgivning;

5.  opfordrer samtidigt indtrængende Kommissionen til at være mere ambitiøs med hensyn til at inkludere og prioritere gensidighed inden for dyrevelfærdsstandarder som et ikke-handelsmæssigt hensyn i sin handelspolitik og i forhandlinger om internationale, multilaterale og bilaterale handelsaftaler samt at fremme dyrevelfærd i tredjelande ved at anmode om opfyldelse af tilsvarende dyrevelfærdsstandarder for importerede dyr og produkter, hvilket skal ledsages af streng kontrol;

6.  understreger, at artikel 13 i TEUF er almengyldig, horisontal og således er lige så vigtig som bestemmelserne om landbrug, miljø og forbrugerbeskyttelse;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse