Procedūra : 2015/2957(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1283/2015

Pateikti tekstai :

B8-1283/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 26/11/2015 - 11.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0417

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 391kWORD 63k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1278/2015
24.11.2015
PE573.315v01-00
 
B8-1283/2015

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-1107/2015

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl gyvūnų gerovės strategijos (2015/2957(RSP))


James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Julie Girling ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl gyvūnų gerovės strategijos (2015/2957(RSP))  
B8-1283/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 15 d. Komisijos komunikatą dėl Europos Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m. (COM(2012) 0006/2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi taikant ES teisės aktus gyvūnų gerovės srityje padedama užtikrinti vienodas sąlygas Sąjungoje ir, savo ruožtu, puikiai veikiančią vidaus rinką;

B.  kadangi nacionalinės gyvūnų gerovę reglamentuojančios taisyklės negali prieštarauti ES bendrosios rinkos principams;

C.  kadangi gyvūnų gerovė glaudžiai susijusi su gyvūnų ir visuomenės sveikata;

1.  ragina Komisiją nedelsiant įgyvendinti likusius Europos Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m. punktus;

2.  primygtinai ragina Komisiją parengti naują plataus masto 2016–2020 m. gyvūnų gerovės apsaugos strategiją siekiant tęsti su ankstesniąja strategija pradėtą darbą ir užtikrinti, kad toliau galiotų aukštų gyvūnų gerovės standartų visose valstybėse narėse standartų sistema;

3.  primygtinai ragina Komisiją pritaikyti politikos priemones arba nustatyti naujas priemones su gyvūnų gerove susijusioms problemoms spręsti, kai esama aiškių šias problemas patvirtinančių mokslo įrodymų;

4.  išreiškia susirūpinimą dėl veiksmingo dabartinių su gyvūnų gerove susijusių ES teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo ir pabrėžia, kad dabartinių teisės aktų vykdymo ir jų atitikties esamiems teisės aktams pagerinimas turėtų būti pagrindinis tikslas visose gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklėse;

5.  primygtinai ragina Komisiją taip pat būti ambicingesnei ir į savo prekybos politiką ir derybas dėl tarptautinių prekybos susitarimų kaip ne prekybos aspektą įtraukti gyvūnų gerovės standartų abipusiškumo principą ir priskirti jį prie savo prioritetų, taip pat skatinti užtikrinti gyvūnų gerovę trečiosiose šalyse reikalaujant, kad importuojami gyvūnai ir produktai atitiktų lygiaverčius gyvūnų gerovės standartus ir būtų atliekama griežta jų kontrolė;

6.  pabrėžia, kad SESV 13 straipsnis yra bendro taikymo, horizontalusis ir yra toks pat svarbus, kaip žemės ūkio, aplinkos ar vartotojų apsaugos nuostatos;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

Teisinis pranešimas