Procedură : 2015/2957(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1283/2015

Texte depuse :

B8-1283/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 26/11/2015 - 11.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0417

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 388kWORD 61k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1278/2015
24.11.2015
PE573.315v01-00
 
B8-1283/2015

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8–1107/2015

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la o strategie privind calitatea vieții animalelor (2015/2957(RSP))


James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Julie Girling în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la calitatea vieții animalelor (2015/2957(RSP))  
B8-1283/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 februarie 2012 privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015 (COM(2012)0006/2),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât legislația europeană în domeniul calității vieții animalelor contribuie la condiții de concurență echitabile în cadrul Uniunii și, prin urmare, la buna funcționare a pieței interne;

B.  întrucât normele naționale privind calitatea vieții animalelor nu trebuie să fie contrare principiilor pieței unice a UE;

C.  întrucât calitatea vieții animalelor este în strânsă legătură cu sănătatea publică și animală;

1.  îndeamnă Comisia să implementeze fără întârziere punctele rămase neimplementate din strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015;

2.  îndeamnă Comisia să întocmească o strategie nouă și ambițioasă pentru protecția și bunăstarea animalelor în perioada 2016-2020 pentru a valorifica munca depusă în contextul strategiei precedente și a asigura continuarea unui cadru menit să asigure standarde ridicate în domeniul calității vieții animalelor în toate statele membre;

3.  îndeamnă Comisia, în cazul în care există dovezi științifice clare care demonstrează existența unor probleme în materie de calitate a vieții animalelor, să introducă instrumente de politică noi sau să le adapteze pe cele existente pentru a rezolva aceste probleme;

4.  dă glas preocupărilor privind aplicarea efectivă și asigurarea respectării legislației actuale a UE privind calitatea vieții animalelor și evidențiază că o mai bună impunere și respectare a legislației existente ar trebui să fie obiectivul primordial în privința tuturor normelor privind sănătatea și calitatea vieții animalelor;

5.  îndeamnă Comisia, de asemenea, să includă și pună în primplan într-o mai mare măsură reciprocitatea standardelor privind calitatea vieții animalelor, ca o preocupare necomercială în cadrul politicii sale comerciale, precum și în cadrul negocierii acordurilor comerciale internaționale, și să promoveze calitatea vieții animalelor în țări terțe, solicitând pentru animalele și produsele importate standarde echivalente în materie de calitate a vieții, a căror respectare să fie controlată în mod strict;

6.  subliniază că articolul 13 din TFUE are aplicabilitate generală, orizontală, și, ca atare, este la fel de important ca și dispozițiile în materie de agricultură, mediu sau protecție a consumatorilor;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

Notă juridică