PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 122kWORD 60k
19.11.2015
PE573.318v01-00
 
B8-1285/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o izloženosti ultraljubičastim zrakama


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o izloženosti ultraljubičastim zrakama  
B8-1285/2015

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 37. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 168. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da su zbog današnjeg načina života europski građani često u velikoj mjeri izloženi ultraljubičastim zrakama;

B.  budući da stručnjaci o tome često imaju različita mišljenja, pri čemu jedni preporučuju visoku razinu zaštite, a drugi hvale koristi od takve izloženosti;

C.  budući da je zadaća Europske unije da svojim građanima uvijek pruža ažurirane i relevantne informacije o praksama i običajima koji mogu pozitivno i negativno utjecati na njihovo zdravlje;

1.  poziva Komisiju da predloži provođenje ažuriranih studija o utjecaju izlaganja ultraljubičastim zrakama i da preko kampanja za podizanje razine osviještenosti građane obavijesti o rezultatima kako bi o tome bili potpuno i transparentno informirani.

Pravna napomena