PROJEKT REZOLUCJI
PDF 308kWORD 59k
19.11.2015
PE573.318v01-00
 
B8-1285/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie narażenia na promieniowanie UV


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie narażenia na promieniowanie UV  
B8-1285/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 37 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że obecny styl życia obywateli europejskich często w dużym stopniu naraża ich na promieniowanie UV;

B.  mając na uwadze, że opinie ekspertów w tej sprawie są często rozbieżne, gdyż jedni zalecają chronienie się przed nim, a drudzy przeciwnie – wychwalają jego korzyści;

C.  mając na uwadze, że obowiązkiem UE jest dostarczanie swoim obywatelom stale aktualizowanych i celowych informacji na temat praktyk i zastosowań, które mogą mieć pozytywny czy negatywny wpływ na ich zdrowie;

1.  apeluje do Komisji o zaproponowanie aktualizowanych badań dotyczących skutków promieniowania UV oraz o rozpowszechnianie ich wyników wśród obywateli europejskich za pośrednictwem kampanii uwrażliwiających, aby umożliwić ich pełne i przejrzyste informowanie w tej sprawie.

Informacja prawna