ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 57k
23.11.2015
PE573.319v01-00
 
B8-1286/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over rijst van plastic afkomstig uit Azië


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over rijst van plastic afkomstig uit Azië  
B8-1286/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Filipijnse National Food Autority onderzoek uitvoert naar de handel in nagemaakte rijst die bestaat uit acrylonitrilestireen copolymeer, een plastic dat gebruikt wordt voor de verpakking van voedingswaren, en die in Azië verschillende gezondheidsproblemen heeft veroorzaakt;

B.  overwegende dat rijst van plastic met echte rijst wordt gemengd en zo in Europa kan terechtkomen, hetgeen ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid;

1.  vraagt de Europese Commissie, in de zin van artikel 4, lid 2, onder f), en artikelen 12, 114 en 169 van het VWEU en artikel 38 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, een onderzoek te starten om na te gaan of rijst van plastic aanwezig is in de invoer uit Azië, en uit voorzorg en met onmiddellijke ingang de invoer van Aziatische rijst op te schorten.

Juridische mededeling